Training op maat

 

 

ReActeer biedt naast het trainingsacteren ook praktische trainingen op maat. Vaak hoorde ik als trainingsacteur van deelnemers dat ze al heel veel cursussen hebben gehad, maar dat ze van het oefenen met een trainingsacteur het meest hebben geleerd. Door het oefenen van vaardigheden beklijft het geleerde veel beter dan wanneer de stof theoretisch wordt aangeboden. Onbewuste gedragingen worden zichtbaar en hierdoor sneller hanteerbaar. Aansluitend bij deze behoefte biedt Reacteer nieuwe trainingen waarbij in elke bijeenkomst wordt geoefend met een trainingsacteur.

 

De trainingen zijn geschikt voor alle inhouden waar communicative vaardigheden centraal staan.  Bijvoorbeeld: klantvriendelijkheid, intake en adviesgesprekken, feedback gesprekken, omgaan met emoties, communiceren met ouders in het basisonderwijs, communiceren met patienten in de palliatieve zorg ...

De gemene deler in de trainingen is de verbinding. We oefenen in het professional contact maken met je klant, patient, werknemer, collega, leerling, bewoner. We onderzoeken samen hoe je kunt communiceren zodat het goed is voor jezelf én voor de ander.

 

De training wordt op maat gemaakt in nauw contact met de opdrachtgever. In onze training staat de deelnemer centraal. Binnen de training werken we vanuit de behoefte in de groep en de ingebrachte cases. Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar de persoonlijke leerdoelen waarmee we aan het werk gaan. Aangezien ieder persoon anders is kijken we naar de individuele kwaliteiten en helpen de deelnemers de manier van communiceren te ontwikkelen die het beste bij deze persoon en deze situatie past. In de trainingen staat veiligheid hoog in het vaandel. Je hoeft het niet te kunnen. Je bent hier samen met je collega's om te oefenen. We leren van en met elkaar.


Een reactie van een klant:

De deelnemers hebben net (wederom spontaan) dit stukje ingeleverd voor onze interne nieuwsbrief.:
" In maart hebben een aantal collega's deelgenomen aan de communicatietraining met Annemieke Drent
Iedereen mocht concrete, recente situaties aandragen waarin we graag de communicatie wilden verbeteren. O.a. omgaan met emoties, feedback geven,
slecht-nieuws-gesprekken en metacommunicatie kwamen hierbij aan de orde.Met de termen L.S.D. , N.I.V.E.A. , O.E.N., K.O.E. en G.G.G.G. hebben de deelnemers
handvatten aangereikt gekregen die direct toepasbaar zijn in de professionele communicatie met klanten, partners en collega's. Wij hebben de
training als zeer leerzaam en interessant ervaren."

Willem van de Vis
Operational director | Art Systems B.V.